Postup při řešení škodné události:

Pokud dojde k jakékoliv škodné události ( nehodě ), pokuste se být přítomni při jejím šetření a odstraňování následků. Pokud je to možné, pak si nehodu a daný stav (včetně hnacího vozidla) sami vyfoťte, natočte (např. na mobilní telefon). Všímejte si průběhu odstraňování následků (pokud např. při nakolejování dojde k opětovnému upadnutí či jinému poškození, nemůžete být odpovědni za takto následně vzniklou škodu – jedná se o spoluzavinění jiných osob) Bez zbytečného odkladu informujte odborovou organizaci na těchto tel.číslech:

773 209 999 Vlastimil Jelínek

773 208 888 František Pihrt

773 920 570 Staněk Jiří

604 125 787 Mgr.Chaloupka (377 220 235 kancelář )

Zaměstnavatel je povinen výši škody s Vámi a s odborovou organizací projednat. Pokud s výší škody nesouhlasíte a nebo máte jakékoliv výhrady k jejímu vyčíslení či Vaší odpovědnosti či spoluzavinění jiných osob, kontaktujte nás a současně zaměstnavateli v zápise o projednání škody výhrady uveďte. Současně nepodepisujte žádné uznání výše škody a dohodu o její náhradě včetně dohody o srážkách ze mzdy. Doporučujeme, aby nebyla podepisována též dohoda o srážkách ze mzdy, neboť projednání likvidace u pojišťovny může trvat delší dobu (v případě podepsané dohody o srážkách ze mzdy zaměstnavatel může začít srážet škodu i přesto, že nebude likvidace u pojišťovny ukončena). Maximální výše náhrady škody může činit dle Zákoníku práce 4,5 násobek měsíční průměrné hrubé mzdy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o pojistné smlouvě :

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu je uzavřeno u Hasičské vzájemné pojišťovny

Pojistné činí: Při pojistném limitu:

160 tis. Kč = 120 Kč/měsíc

180 tis. Kč = 135 Kč/měsíc 

200 tis. Kč = 150 Kč/měsíc

250 tis. Kč = 200 Kč/měsíc

300 tis. Kč = 230 Kč/měsíc

400 tis. Kč = 320 Kč/měsíc

Místem pojištění je geografické území Evropy

Spoluúčast činí 10%, min. 1000 Kč

U každého pojištěnce jsou možné dvě pojistné události do roka.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.