Dohoda o částečné nezaměstnanosti – mimořádný krok v době trvání stavu nouze

 

Dnes pozdě odpoledne byla završena po několik dnů trvající jednání mezi vedením akciové společnosti České dráhy a představiteli jedenácti odborových centrál působících na železnici. Předmětem tohoto pro obě zainteresované strany náročného jednání byla ustanovení dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti, která musí být v takovém případě vždy uzavírána v souladu s ustanovením § 209 zákona č. 262/2006 Sb., tedy zákoníku práce.