Výhrady Odborových organizací – Cech strojvůdců ČR a ZO Federace strojvůdců ČR Plzeň k ZZ DI č. j. 6-2220/2021/DI, vážná nehoda ve výhybně Radonice dne 4. srpna 2021, srážka vlaků Ex 351 a Os 7406

Podle ZZ při srážce Ex 351 s Os 7406 ve výhybně Radonice, dálkově řízené z žst. Domažlice, došlo k usmrcení tří osob (strojvedoucí obou vlaků a cestující) a hmotná škoda dosáhla výše 178 108 332 Kč.

 

Podle ZZ při srážce Ex 351 s Os 7406 ve výhybně Radonice, dálkově řízené z žst. Domažlice, došlo k usmrcení tří osob (strojvedoucí obou vlaků a cestující) a hmotná škoda dosáhla výše 178 108 332 Kč.

SZZ výhybny Radonice ani žst. Domažlice, není vybavena diagnostickým zařízením s možností ukládání dat, tedy archivací své činnosti. Je s podivem, že frekventovaná trať s mezinárodním provozem takové zařízení nemá.

Ohledání návěstidel ve výhybně Radonice (str. 16.)

V Závěrečné zprávě jsou uváděny údaje o vzdálenostech, odkud jsou návěstidla bezpečně viditelná. Postrádáme však údaje o tom, do jakého směru a jak velký úhel pokrývala maximální svítivost červeného světla, návěstí stůj. Respektive na jakou vzdálenost bylo možné bezpečně vidět návěst stůj na odj náv. S1, které je v Radonické výhybně situované v oblouku. Dále zda bylo bezprostředně po nehodovém ději provedeno měření napětí na žárovkách a izolačního odporu návěstidel od PřS až po odjezdové návěstidlo S1 výhybny Radonice. Viz vyhláška č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, § 9 odst. 4 písm. e) – Opatření na místě mimořádné události: zjistí a zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na dráze, zejména stav bezpečnostních závěrů, počítadel, stav návěstidel, postavení výhybek, zajistí elektronický , záznam o činnosti zařízení a jeho vyhodnocení. § 9 odst. 4 písm. j) : vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty dráhy …

Ze ZZ nevíme nic o stavu svršku, typu kolejnic (například S 49, R 65, UIC 60) nebo zda jde o bezstykovou kolej atp. Pro potřeby případných výpočtů jsou tyto údaje nezbytné. Při vážné nehodě s tak tragickými následky měly být všechny tyto údaje spolehlivě zjištěny, a v ZZ zaznamenány.

K hnacímu vozidlu (HDV) 223.066-2 vlaku Ex 351 (str. 25, 26): Odjezd z žst. Domažlice v 8.01:09. Po ujetí dráhy 6390 m při rychlosti 78 km/h v 8.06:56 (347s t. j. 5 min 47 s) bylo zahájeno rychločinné brzdění. Jak bylo rychločinné brzdění aktivováno? Bylo to strojvedoucím rychlobrzdou nebo vlakovým zabezpečovacím zařízením SIFA? Existuje záznam o této aktivaci nebo možnost jak tento podstatný údaj zjistit pro správné vyšetření MU? Byl si vědom DU této absence při schválení provozu HV této řady na našich tratích?

Ve zprávě postrádáme vyhodnocení, kdy byla lokomotiva 233 ve výkonu, nebo kdy jela výběhem. Byla řízena v režimu na ,,automatiku“? Od PřS až do výhybny Radonice je jízda v klesání 4,13 – 5,90 – 4,61%.