Back to Top

Sankční systém pro strojvedoucí

Ve středu 3. 2., se na půdě poslanecké sněmovny projednávala novela zákona o drahách č.266/1994 sb., včetně návrhu sankčního systému strojvedoucích.

Výbor CS ČR v předstihu reagoval na tuto alibisticky a diskriminačně připravenou novelu zákona, včetně nepravdivých vyjádření z MD, která ji měla obhájit pro plošné trestání všech strojvedoucích. Strojvedoucí v rámci skupiny ČD a.s., mají systém postihů a trestání pevně a řádně nastaven a proto se museli rázně ohradit proti tomuto postupu.

Ve spolupráci s Mgr. Chaloupkou jsme vypracovali dopis s výkladem a důvody naší oponentury ke kontroverznímu návrhu MD. Ten jsme následně rozeslali všem poslancům, členům podvýboru pro dopravu, včetně jeho předsedy a předkladatele návrhu panu Kolovratníkovi.

Z diskuze na půdě Parlamentu nad pozměňovacím bodem zákona vyplynulo, že naše iniciativa našla odezvu a pochopení. Někteří členové hospodářského výboru vznesli své výhrady podpořené našimi argumenty. V následném hlasování o tomto návrhu poslanci rozhodli o jeho nepřijetí.

Tím se sice proces sněmovního projednání návrhu novely zákona nekončí, ale je to přesto slibný krok ke zklidnění situace.

Naše poděkování za spolupráci a koordinaci v této záležitosti patří především řediteli OCP Západ Ing. Karlu Šidlovi, Mgr. Chaloupkovi a poslancům, členům podvýboru pro dopravu, kteří podpořili aktivně naše stanovisko.

Za výbor CS ČR – Vlastimil Jelínek a Jiří Staněk

 

 

 

 

 

 

 

 

logo dopisy                                                              Členové Podvýboru pro dopravu a Hospodářského výboru PS PČR

 

Cech strojvůdců ČR

OCÚ a OCP Západ

Na Sklárně 1

Plzeň

301 00

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Věc: Stanovisko odborové organizace Cech strojvůdců ČR

k návrhu zavedení sankčního systému vůči strojvedoucím drážních dopravců v ČR

 

 

V Plzni dne 26. 1. 2021

Vážení,

v závěru minulého týdne jsme z veřejných zdrojů (server zdopravy.cz) zjistili, že v rámci projednávání sněmovního tisku č. 912, novely zákona č. 266/1994 Sb. o drahách a zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kterou se implementují předpisy EU, má být předložen v rámci poslaneckého pozměňovacího návrhu záměr zavedení sankčního systému za některá porušení povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo vlečce.

Číst dál...

logo dopisy                                                                                                                                           Ministr průmyslu, obchodu a dopravy ČR

                                                                                                                                                                          Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D, MBA

  Cech strojvůdců ČR

OCÚ a OCP Západ

Na Sklárně 1

Plzeň 330 01

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věc: sankční systém MD pro strojvedoucí

 

Vážený pane ministře,

 

obracíme se na Vás v záležitosti podaného pozměňovacího návrhu MD ,,Sankční systém strojvedoucích“, který by měl být zapracován do zákona č.266/1994 Sb.

 

Podstatná část našich členů negativně a velmi emotivně zavnímala článek na zpravodajském webu Zdopravy.cz, uveřejněného v pátek 22.1. Naše odborová organizace Cech strojvůdců ČR není přímým účastníkem bezpečnostní komise MD pod Vaším vedením, ale je zastoupena v dalších třech pracovních skupinách ,,Bezpečnostní rady ČD, a.s:“ Proto jsme velmi nemile překvapeni k jakým závěrům a opatřením ve formě restrikcí strojvedoucích MD dospělo a jak chce tímto krokem napravit či spíše řešit nehodovost a MU v oblasti železniční dopravy. Domníváme se, že ze strany odborových organizací zastupující strojvedoucí padlo mnoho pádných námětů k nápravě situace a zlepšení podmínek jejich práce, ale nakonec jsme stejně postaveni před jednoznačně represivní návrh.

Číst dál...

TOPlist