Postup při řešení škodné události:

 1. Pokud dojde k jakékoliv škodné události ( nehodě ), pokuste se být přítomni při jejím šetření a odstraňování následků
 2. Pokud je to možné, pak si nehodu a daný stav (včetně hnacího vozidla) sami vyfoťte, natočte (např. na mobilní telefon)
 3. Všímejte si průběhu odstraňování následků ( pokud např. při nakolejování dojde k opětovnému upadnutí či jinému poškození, nemůžete být odpovědni za takto následně vzniklou škodu – jedná se o spoluzavinění jiných osob)
 4. Bez zbytečného odkladu informujte odborovou organizaci na těchto tel.číslech:

773 209 999 Vlastimil Jelínek

773 208 888 František Pihrt

773 920 570 Staněk Jiří

604 125 787 Mgr.Chaloupka (377 220 235 kancelář )

 1. Zaměstnavatel je povinen výši škody s Vámi a s odborovou organizací projednat
 2. Pokud s výší škody nesouhlasíte a nebo máte jakékoliv výhrady k jejímu vyčíslení či Vaší odpovědnosti či spoluzavinění jiných osob, kontaktujte nás a současně zaměstnavateli v zápise o projednání škody výhrady uveďte. Současně nepodepisujte žádné uznání výše škody a dohodu o její náhradě včetně dohody o srážkách ze mzdy.
 3. Doporučujeme, aby nebyla podepisována též dohoda o srážkách ze mzdy, neboť projednání likvidace u pojišťovny může trvat delší dobu ( v případě podepsané dohody o srážkách ze mzdy zaměstnavatel může začít srážet škodu i přesto, že nebude likvidace u pojišťovny ukončena)
 4. Maximální výše náhrady škody může činit dle Zákoníku práce 4,5 násobek měsíční průměrné hrubé mzdy

 

Informace o pojistné smlouvě :

 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu je uzavřeno u Hasičské vzájemné pojišťovny, pojistná smlouva č.0517 525 018. 
 • Pojistné činí:
 • Při pojistném limitu 160 tis. Kč = 120 Kč/měsíc
 • Při pojistném limitu 180 tis. Kč = 135 Kč/měsíc
 • Při pojistném limitu 200 tis. Kč = 150 Kč/měsíc
 • Při pojistném limitu 250 tis. Kč = 200 Kč/měsíc
  Při pojistném limit u300 tis. Kč = 230 Kč/měsíc

 

Místem pojištění je geografické území Evropy

Spoluúčast činí 10%, min. 1000 Kč

U každého pojištěnce jsou možné dvě pojistné události do roka