Cech strojvůdců ČR

Na Sklárně 1

Plzeň 301 00

V Plzni, dne 26.9.2022

 

Pozvánka na řádnou a výroční členskou schůzi

 

Výbor odborové organizace Cechu strojvůdců ČR zve srdečně své členy a hosty na jednání členské schůze, která se bude konat

dne 14.10.2022 od 9:00 hod v salonku EBEN v 1.patře hotelu Central na Náměstí Republiky v Plzni.

Program jednání členské schůze bude následující:

1. 9:00 zahájení a seznámení s programem

2. 9:05 – 10:30 vystoupení zástupců ČD CARGO, a.s. , pozvání dostali: personální ředitelka Mgr.Aneta Miklášová, ředitel PJ ČB Ing. Petr Vejs, vedoucí lok.čet Luboš Klečatský, vedoucí PP Ing. Jan Bečka, vedoucí technolog Pavel Voráček, ředitel SOKV ČB Jan Kořínek,

Ing.Petr Dupal (turnusotvorba)

3. 10:30 – 12:00 vystoupení zástupců ČD, a.s., kladení dotazů, diskuze se zástupci zaměstnavatele (Ředitel OŘOD Západ Tomáš Petříček a jeho náměstek Bc. Jaromír Půta, vedoucí JŘ Petr Kutílek, ředitel OCÚ Ing.Vladimír Janoušek, manažer RPP Plzeň Zdeněk Mleziva a přednosta PP Plzeň Ondřej Živný)

4. 12:00 – 12:45 přestávka na oběd

5. 12:45 – 13:15 vystoupení zástupců právní pojišťovny D.A.S.

6. 13:15 – 13:35 vystoupení předsedy CSČR Vlastimila Jelínka k otázkám ČD, a.s.

7. 13:35 – 13:55 vystoupení místopředsedy CSČR Jiřího Staňka k otázkám ČD Cargo, a.s.

8. 13:55 – 14:10 vystoupení zástupců BOZP za CSČR Pavla Stehlíka a Františka Pihrta

9. 14:10 – 14:20 vystoupení předsedy revizní komise CSČR Václava Kašpara

10. 14:20 - 14:30 diskuze, dotazy, závěr

Pro všechny přítomné členy a hosty je zajištěn oběd a pohoštění (zákusek, chlebíček, káva, čaj,…)

Všichni členové i hosté jsou srdečně vítáni.