Nová podniková kolektivní smlouva  ČD Cargo bude platná od 1.4.2022 do 31.3.2023.

 Ve společnosti ČD Cargo bylo dnes dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková kolektivní smlouva bude platná od 1.4.2022 do 31.3.2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1 100 Kč. Mimořádně tak proti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních. Současně dochází k úpravě některých dalších nadtarifních složek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci a flexibilitu našich zaměstnanců.