Stanovisko výboru Cechu strojvůdců ČR k Poučnému listu č.16/2020 ČD Cargo, a.s.
 
Výbor na svém jednání dne 23.4.2020 projednal znění Poučného listu č. 16/2020 zaslaný do tabletů strojvedoucích ČD Cargo,a.s.
Poučný list se týká mimořádné události našeho kolegy ze dne 28.7.2019 mezi stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně. Tato mimořádná událost je stále v šetření Drážní inspekce ČR a Policie ČR.
Na základě tohoto Poučného listu  jsme dostali mnoho rozhořčených a negativních informací ze strany členské základny i mimo ni. Výbor konstatoval, že znění Poučného listu v této podobě je pro nás nepřijatelný! Proto výbor reagoval dopisem přímo předsedovi představenstva panu Ivanovi Bednárikovi, kde jsme uvedli naše námitky a požádali o spolupráci v této záležitosti, zejména pak v oblasti průkazného a jednoduchého zpravování strojvedoucích o podtstaných změnách TTP a ZDD.
výbor CS ČR dne 27.4.2020